Czapka żydowka

Poniższa czapka, to moje pierwsze zamówienie na czapkę, wykonane ściśle wg wzoru z ikonografii (Codex Manesse, 1304-1320).  Chyba udane :) Jak do tej pory zdecydowanie najtrudniejszy projekt, a co za tym idzie najbardziej pracochłonny. Czapka ma ok 1cm grubości! :)

a tu mosiężny badgesik, jako forma znakowania swoich wyrobów :) Opracowany już podczas przygotowywania dyplomu, wreszcie przyda się w praktyce :)